импулс

импулс
същ. - подбуда, подтик, стимул, стремление, тласък, подем
същ. - сила, напън, натиск
същ. - воля, желание, твърдо намерение, твърдост, непоколебимост, решителност, намерение, самоконтрол, самообладание
същ. - движеща сила, мощ
същ. - мотив
същ. - инстинкт, неудържим стремеж
същ. - порив, копнеж

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • импулс — (лат. impulsus) 1. поттик на нешто порив, побуда, стремеж, движечка сила, поттикнувачка причина што предизвикува некое дејство повод за некоја акција 2. мед. несовладлив нагон 3. во механиката: поттик предизвикан од сила што дејствува моментално …   Macedonian dictionary

  • вътрешен импулс — словосъч. инстинкт, хрумване, порив …   Български синонимен речник

  • инстинкт — същ. нагон, подтик, влечение същ. интуиция същ. животинското, скотското същ. вътрешен импулс, хрумване, порив същ. импулс, неудържим стремеж …   Български синонимен речник

  • порив — същ. полет, стремеж, стремление, изблик, идеал, възторг, ентусиазъм, вдъхновение, жар, увлечение, въодушевление същ. напън, вихър, устрем, напор същ. вътрешен импулс, инстинкт, хрумване същ. импулс, тласък, подтик, копнеж …   Български синонимен речник

  • Gotse Delchev — Infobox revolution biography name=Georgi Nikolov Gotse Delchev Гоце Делчев lived= January 23, 1872–May 4, 1903 dateofbirth= January 23, 1872 placeofbirth= Kilkis, Ottoman Empire (now Greece) dateofdeath= death date and age|1903|5|4|1872|1|23… …   Wikipedia

  • ИМПУЛЬС СИЛЫ — мера действия силы в определённый промежуток времени, равная произведению среднего значения силы на время её действия (Болгарский язык; Български) импулс на силата (Чешский язык; Čeština) impuls síly (Немецкий язык; Deutsch) Impuls einer Kraft… …   Строительный словарь

  • детектор на лаги — апарат што ги бележи физиолошките промени (во крвотокот, пулсот, дишењето, потењето итн.) што настануваат кај лице што е обвинето или под сомневање во текот на неговото сослушување тие промени се користат при утврдувањето на вистинитоста на… …   Macedonian dictionary

  • стимул — (лат. stimulus) 1. поттик, побуда, импулс 2. причина, мотив …   Macedonian dictionary

  • воля — същ. желание, искане, щение, въжделение, стремление, намерение, решение същ. упорство, решителност, решимост, твърдост, упоритост, настойчивост същ. свобода, волност същ. твърдо намерение, непоколебимост, подбуда, импулс, самоконтрол,… …   Български синонимен речник

  • движеща сила — словосъч. импулс, стимул, мощ словосъч. подтик, тласък, двигател …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”